Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszego wydawnictwa!

Przyimek FOR w czasach PAST SIMPLE i PRESENT PERFECT

Zastosowanie FOR/ FROM/ SINCE

FOR ma różne znaczenia w zależności od tego w jakim czasie jest używane.

Może ono być stosowane w różnych czasach. Nie tylko w czasach przeszłych.

Jeśli chcemy powiedzieć, że coś trwa/ będzie trwać/ trwało przez jakiś okres, wówczas stosujemy FOR

I learn Spanish for 15 minutes every day. – Uczę się hiszpańskiego 15 minut dziennie. (przez 15 minut)

We are going to learn German for an hour every day during the holidays. – Będziemy się uczyć niemieckiego w czasie wakacji po godzinie dziennie. 

You should exercise for at least 20 minutes a day. – Powinieneś ćwiczyć przez co najmniej 15 minut dziennie.

Past Simple stosujemy FOR zawsze, gdy chcemy powiedzieć jak długo czynność trwała.

Pracowaliśmy przez 10 lat we Francji.

Uczył się rysunku przez całe swoje dzieciństwo.

Chodziliśmy to tej szkoły tylko przez 3 lata.

We worked in France for 10 years.

He learnt drawing for all his childhood.

We went to this school for only 3 years.

Jeśli chcemy powiedzieć, że coś trwało od … do …, wówczas posługujemy się przyimkami FROM … TO

Pracowała z nami od lipca do września.

Mieszkaliśmy w Londynie od 2007 do 2010.

Chodziłam do tej szkoły tylko od stycznia do maja zeszłego roku.

She worked with us from July to September.

We lived in London from 2007 to 2010.

I went to this school only from January to May of last year.

FOR w Present Perfect zmienia znaczenie tego czasu. Wszystkie zdania z FOR w Present Perfect tłumaczymy w języku polskim używając czasu teraźniejszego!

Pracuje z nami od kilku lat.

Mieszkam tu od dwóch lat.

Uczy się francuskiego od roku.

He has worked with us for a few years.

I have lived here for 2 years.

She has learnt French for a year.

W Present Perfect można także stosować SINCE. Wówczas także są to zdania w czasie teraźniejszym w języku polskim.

Pracuje z nami od 2010.

Mieszkam tu od 2018.

Uczy się francuskiego od czerwca.

He has worked with us since 2010.

I have lived here since 2018.

She has learnt French since June.

PORÓWNAJ!

I have a dog. – Mam psa.

I had a dog for 10 years. – Miałam psa przez 10 lat.

I’ve had a dog for 10 years. – Mam psa od 10 lat.

Więcej na ten temat znajdziesz w następujących e-bookach:

Doskonały Mr Perect.Doskonały Mr PERFECT – Wszystko o czasie Present Perfect

Past Simple vs Present Perfect.

Oraz w książe, pt. Do czterech razy PAST.