Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszego wydawnictwa!

MUST czy HAVE TO

MUST czy HAVE TO?

MUST i HAVE TO znaczą to samo. Jednak używamy ich w różnych sytuacjach.

MUST możemy zastosować tylko w czasie teraźniejszym, jeśli mówimy, że coś MUSIMY zrobić.

I must learn. – Muszę się pouczyć.

They must go now. – Muszą teraz iść.

The children must eat more fruit.  – Dzieci muszą jeść więcej owoców.

HAVE TO stosujemy we wszystkich czasach. W II i III formie to HAD TO.

W czasie teraźniejszym można stosować oba czasowniki. Teoria mówi, że różni się wówczas znaczenie zdań.

I have to work tomorrow. – Muszę jutro pracować. (ktoś mi każe; nie ode mnie to zależy)

I must work tomorrow. – Muszę jutro pracować. (jutro pracuję, ponieważ odczuwam taką potrzebę)

W życiu codziennym mało kto przestrzega tego podziału. Tym bardziej, że mamy także inne czasowniki, które znaczą MUSIEĆ. Na przykład NEED TO.

Czasownik MUST oprócz MUSIEĆ ma także inne znaczenie. Używamy go w zdaniach, w których mówimy, że jesteśmy czegoś pewni. Zajrzyj do naszego e-booka pt. MUST FOR DEDUCTION, Jak wyrażać wnioski przy pomocy czasownika MUST.

W czasie teraźniejszym możesz zatem powiedzieć:

I must go. Muszę iść.

I have to go. Muszę iść.

I need to go. Muszę iść.

MUST to czasownik modalny. To znaczy taki, który nie potrzebuje operatorów do pytań i przeczeń. Jest dokładnie opisany w książce Ale MODALE.

You must go.

Must you go? – Czy musisz iść?

Why must you go? – Dlaczego musisz iść?

Przeczeniem do MUST jest NEEDEN’T [czytaj NIDYNT]. Jest rzadziej stosowane niż przeczenie do HAVE TO.

You needen’t go. – Nie musisz iść.

Ale lepiej powiedzieć: You don’t have to go.

Dlaczego HAVE TO można stosować we wszystkich czasach?

Dlatego, że jest to „zwykły” czasownik, a nie czasownik modalny. By powiedzieć przeczenia i pytania z tym czasownikiem, potrzebne są zawsze operatory w zdaniu.

Operatory to DO, DOES, WILL, DID, HAVE, HAS, HAD i WOULD

HAVE TO w Past Simple

W twierdzeniach używaj HAD TO.

I had to learn all day yesterday.

He had to cook for 30 people last Saturday.

W przeczeniach używaj DIDN’T HAVE TO.

I didn’t have to learn all day yesterday.

He didn’t have to cook last week.

W pytaniach stosuj DID i HAVE TO.

Did you have to write a test yesterday?

Did they have to work last month?

When did they have to work?

Why did you have to write a test?

HAVE TO W czasach PRESENT PERFECT i PAST PERFECT

Uwaga! HAVE, HAS, HAD to operatory w tych czasach. III forma HAVE TO to HAD TO.

Przykłady zdań:

I have had to work recently. = I’ve had to work recently.

He has never had to work. = He’s never had to work.

I haven’t had to do it yet.

She hasn’t had to learn it yet.

Have you ever had to eat an insect?

Has she ever had to get up at 5 am?

Why haven’t they had to go there yet?

Why haven’t you had to learn it yet?

W zdaniach w Past Perfect mogą być dwa HAD obok siebie.

I had had to work before … = I’d had to work before …

He had had to work before … He’d had to work before …

W czasach przyszłych używamy tylko HAVE TO.

Jest ono zawsze po WILL lub WOULD.

Będę musiała tam pójść – I will have to go there.

Nie będziesz tego musiał robić – You won’t have to do it.

Co będą musieli zrobić? – What will they have to do?

O której będzie musiała wyruszyć? – What time will she have to go away?

HAVE TO w wyrażeniach i jako bezokolicznik.

HAVE TO musisz użyć, jeśli występuje on w zdaniu na drugim miejscu. Jako bezokolicznik.

I would like to have to work only 3 hours a day. – Chciałbym musieć pracować tylko 3 godziny dziennie.

She used to have to get up at 4 am. – Ona kiedyś musiała wstawać o 400 rano.