Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszego wydawnictwa!

Category Archives: Język angielski

Czasowniki find, found, find out, know ORAZ think

NIE POMYL ZE SOBĄ CZASOWNIKÓW find, found, find out, know ORAZ think Czasownik FIND ma kilka znaczeń. Podstawowe to ZNALEŹĆ. Jego druga i trzecia forma to FOUND. I can’t find my glasses. Have you seen them? – Nie mogę znaleść moich okularów. Czy je widziałaś? She found her glasses on the kitchen table. – Znalazła swoje okulary na stole w kuchni. Słowo FIND […]

Przyimek FOR w czasach PAST SIMPLE i PRESENT PERFECT

Zastosowanie FOR/ FROM/ SINCE FOR ma różne znaczenia w zależności od tego w jakim czasie jest używane. Może ono być stosowane w różnych czasach. Nie tylko w czasach przeszłych. Jeśli chcemy powiedzieć, że coś trwa/ będzie trwać/ trwało przez jakiś okres, wówczas stosujemy FOR I learn Spanish for 15 minutes every day. – Uczę się hiszpańskiego 15 minut dziennie. […]

A, AN, THE – przedimki niekreślone i określone

Czy jest jakaś różnica między nimi i czy musimy je stosować? Są bardzo ważne i musimy je stosować. Sprawiają nam duży kłopot, ponieważ nie ma ich w naszym języku. Często także popełniamy błąd poznając nowe rzeczowniki, że nie uczymy się ich właśnie z przedimkami. Przedimek A można przetłumaczyć jako JAKIŚ, JAKAŚ, JAKIEŚ Przedimek THE można […]

MUST czy HAVE TO

MUST czy HAVE TO? MUST i HAVE TO znaczą to samo. Jednak używamy ich w różnych sytuacjach. MUST możemy zastosować tylko w czasie teraźniejszym, jeśli mówimy, że coś MUSIMY zrobić. I must learn. – Muszę się pouczyć. They must go now. – Muszą teraz iść. The children must eat more fruit.  – Dzieci muszą jeść więcej […]

Jak to jest z tym czasownikiem PAY?

PAY [czytaj: PEJ] – płacić Wielu z was ma wątpliwości jak się poprawnie mówi PŁACIĆ GOTÓWKĄ i PŁACIĆ KARTĄ. PAY WITH A CREDIT CARD – płacić kartą kredytową PAY WITH A CREDIT CARD jest jedną z wersji. Można się także spotkać ze zwrotem PAY BY CARD. PAY BY CARD – płacić kartą Uwaga! Jeśli używasz PAY […]

LIVE, STAY and SIT

LIVE, STAY, SIT – czym się różnią? LIVE – mieszkać gdzieś, zamieszkiwać, żyć STAY – przebywać, zatrzymać się, zostać gdzieś SIT – siedzieć Często mylimy te czasowniki i nieprawidłowo ich używamy. LIVE [czytaj: LYW] używaj zawsze, gdy chcesz powiedzieć, że ktoś gdzieś mieszka lub gdy chcesz opisać, jak ktoś żyje. They live in France. – Mieszkają […]

Takie dziwne słówko CHEERS

CHEERS [czytaj CZIRS] Krótkie. Najczęściej kojarzy się nam ze wznoszeniem toastu. Cheers! – Na zdrowie! Let’s drink it, cheers! – Wypijmy! Na zdrowie! Tymczasem używamy go także, gdy komuś dziękujemy. Thank you for your help, cheers. – Dzięki za pomoc. Cheers, Mary. – Mary, dziękuję ci. I’ve bought you a sandwich. – Cheers, mate.  Kupiłem ci […]

HAPPEN – czasownik o wielu obliczach

HAPPEN to przede wszystkim STAĆ SIĘ, WYDARZYĆ SIĘ, ZDARZYĆ SIĘ. It happened last week. – To się wydarzyło w zeszłym tygodniu. It has never happened here before. – To się nigdy wcześniej tutaj nie zdarzyło. What, if it happens suddenly? – A co, jeśli nagle się wydarzy? Często zadawane pytania z tym czasownikiem to: What’s happening? – Co […]

Ile jest czasów w języku angielskim?

12 – najczęstsza odpowiedź. Niektórzy podają, że 16, a jeszcze inni upierają się, że są tylko dwa czasy. Czasy teraźniejsze to: PRESENT SIMPLE, PRESENT CONTINUOUS, PRESENT PERFECT, PRESENT PERFECT CONTINUOUS. Czasy przeszłe to: PAST SIMPLE, PASTT CONTINUOUS, PAST PERFECT, PAST PERFECT CONTINUOUS. Czasy przyszłe: FUTURE SIMPLE, FUTURE CONTINUOUS, FUTURE PERFECT, FUTURE PERFECT CONTINUOUS. Jeśli chodzi […]