Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszego wydawnictwa!

Ile jest czasów w języku angielskim?

12 – najczęstsza odpowiedź. Niektórzy podają, że 16, a jeszcze inni upierają się, że są tylko dwa czasy.

Czasy teraźniejsze to: PRESENT SIMPLE, PRESENT CONTINUOUS, PRESENT PERFECT, PRESENT PERFECT CONTINUOUS.

Czasy przeszłe to: PAST SIMPLE, PASTT CONTINUOUS, PAST PERFECT, PAST PERFECT CONTINUOUS.

Czasy przyszłe: FUTURE SIMPLE, FUTURE CONTINUOUS, FUTURE PERFECT, FUTURE PERFECT CONTINUOUS.

Jeśli chodzi o czasy przyszłe, to często są one traktowane jako konstrukcje zbudowane z czasowników modalnych. Wystarczy, że potrafimy się posługiwać WILL oraz WOULD.

Zwróćcie uwagę, na to, że czasy dzielimy zasadniczo na dwie grupy: SIMPLE i CONTINUOUS. Jest to bardzo ważny podział. Czasy SIMPLE zawsze mówią o sytuacjach ogólnych, powtarzających się, opowiadają o naszym życiu, upodobaniach i przyzwyczajeniach. Kilka przykładów takich sytuacji:

– W każdy piątek uczę się angielskiego. (sytuacja ogólna, teraźniejsza)

– W dzieciństwie uczyłam się francuskiego. (sytuacja ogólna w przeszłości)

– Będą uczyła się hiszpańskiego do końca życia. (sytuacja ogólna w przyszłości)

Czasy CONTINUOUS mówią nam o sytuacjach konkretnych, trwających w danej chwili, nieprzerwanych, które są często odstępstwem od reguły.

– W tym tygodniu uczę się angielskiego codziennie. (odstępstwo od reguły, ponieważ zwykle uczę się tylko w piątki, a w tym tygodniu codziennie)

– Wczoraj uczyłam się hiszpańskiego o 5 po południu. (uczyłam się w konkretnym

momencie przeszłości)

– Jutro będę uczyła się angielskiego, ponieważ jutro jest piątek, a ja zawsze uczę się w piątki. (sytuacja konkretna w przyszłości)

Więcej informacji znajdziecie w naszych książkach i e-bookach:

Czy PRESENT to prezent?

Do czterech razy PAST.

Doskonały Mr Perfect

Nierealny Mr Past Simple

Past Simple Vs Present Perfect