Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszego wydawnictwa!

HAPPEN – czasownik o wielu obliczach

HAPPEN to przede wszystkim STAĆ SIĘ, WYDARZYĆ SIĘ, ZDARZYĆ SIĘ.

It happened last week. – To się wydarzyło w zeszłym tygodniu.

It has never happened here before. – To się nigdy wcześniej tutaj nie zdarzyło.

What, if it happens suddenly? – A co, jeśli nagle się wydarzy?

Często zadawane pytania z tym czasownikiem to:

What’s happening? – Co się dzieje? (‘s w tym zdaniu to po prostu IS)

What’s happened? – Co się stało? Co się wydarzyło? (‘s w tym zdaniu to HAS, ponieważ pytanie jest w Present Perfect; jest to pytanie o skutek, rezultat jakiejś czynności)

What happened? – Co się stało? Co się wydarzyło? (pytanie w Past Simple, co się kiedyś wydarzyło)

Czy jest jakaś różnica pomiędzy WHAT’S HAPPENED a WHAT HAPPENED? W mowie potocznej nie ma. Można używać obu pytań w sytuacji, kiedy się pytany CO SIĘ STAŁO? Zanika różnica pomiędzy Present Perfect a Past Simple.

Oprócz tego jest jeszcze HAPPEN TO. Tłumaczymy je następująco: TAK SIĘ SKŁADA, ŻE lub PRZYPADKIEM COŚ SIĘ DZIEJE…

I happen to know her. – Tak się składa, że ją znam. /Przypadkiem ja znam.

He happens to have worked in France. – Tak się składa, że on pracował we Francji.

I happen to know that this happens a lot. – Tak się składa, że wiem, że to się często zdarza.

Zwróć uwagę na budowę zdań. Po słówku TO jest czasownik w formie podstawowej, gdy mówimy o czynności teraźniejszej. Natomiast jeśli mówimy o czynności przeszłej, wówczas po TO, należy zastosować HAVE i III formę czasownika.

She happens to work for them. – Tak się składa, że ona dla nich pracuje.

She happens to have worked for them in the past. – Tak się składa, że kiedyś dla nich pracowała.

Inne wyrażenia i idiomy z czasownikiem HAPPEN:

WHATEVER HAPPENS – cokolwiek się wydarzy

WHATEVER HAPPENED – cokolwiek się wydarzyło

HAPPEN UPON – trafić na coś przypadkiem, natknąć się na coś

HAPPEN OUT OF THE BLUE – wydarzyć się ni z tego, ni z owego

What happened to him it must have happened out of the blue. – To co mu się przydarzyło, musiało się zdarzyć ni z tego, ni z owego.

He acted as if nothing had happened all evening. – Cały wieczór zachowywał się, tak jak gdyby nic się stało.

Whatever happens, do nothing. – Cokolwiek się stanie, nic nie rób.

I happened upon this book. It was hidden behind an atlas. – Natknęłam się na tę książkę przypadkiem. Była za atlasem.