Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszego wydawnictwa!

TAG: vocabulary

Czasowniki find, found, find out, know ORAZ think

NIE POMYL ZE SOBĄ CZASOWNIKÓW find, found, find out, know ORAZ think Czasownik FIND ma kilka znaczeń. Podstawowe to ZNALEŹĆ. Jego druga i trzecia forma to FOUND. I can’t find my glasses. Have you seen them? – Nie mogę znaleść moich okularów. Czy je widziałaś? She found her glasses on the kitchen table. – Znalazła swoje okulary na stole w kuchni. Słowo FIND […]

LIVE, STAY and SIT

LIVE, STAY, SIT – czym się różnią? LIVE – mieszkać gdzieś, zamieszkiwać, żyć STAY – przebywać, zatrzymać się, zostać gdzieś SIT – siedzieć Często mylimy te czasowniki i nieprawidłowo ich używamy. LIVE [czytaj: LYW] używaj zawsze, gdy chcesz powiedzieć, że ktoś gdzieś mieszka lub gdy chcesz opisać, jak ktoś żyje. They live in France. – Mieszkają […]

HAPPEN – czasownik o wielu obliczach

HAPPEN to przede wszystkim STAĆ SIĘ, WYDARZYĆ SIĘ, ZDARZYĆ SIĘ. It happened last week. – To się wydarzyło w zeszłym tygodniu. It has never happened here before. – To się nigdy wcześniej tutaj nie zdarzyło. What, if it happens suddenly? – A co, jeśli nagle się wydarzy? Często zadawane pytania z tym czasownikiem to: What’s happening? – Co […]