Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszego wydawnictwa!

Jak to jest z tym czasownikiem PAY?

PAY [czytaj: PEJ] – płacić

Wielu z was ma wątpliwości jak się poprawnie mówi PŁACIĆ GOTÓWKĄ i PŁACIĆ KARTĄ.

PAY WITH A CREDIT CARD – płacić kartą kredytową

PAY WITH A CREDIT CARD jest jedną z wersji. Można się także spotkać ze zwrotem PAY BY CARD.

PAY BY CARD – płacić kartą

Uwaga! Jeśli używasz PAY BY CARD w zwrocie tym nie ma A przed słowem CARD.

Nie ma znaczenia, którym zwrotem się posługujemy. Panuje tutaj dowolność.

Przyimek WITH nie tylko oznacza Z, ale używamy go także, gdy informujemy, że coś robimy PRZY POMOCY CZEGOŚ lub CZYMŚ.

She drew this picture with a pencil. – Narysowała ten rysunek ołówkiem.

Will you paint it with watercolours? – Czy namalujesz to akwarelami?

A jak powiedzieć PŁACIĆ GOTÓWKĄ? Tu mamy aż trzy możliwości.

PAY CASH – płacić gotówką

PAY IN CASH – płacić w gotówce

PAY BY CASH – płacić gotówką

Przykłady zdań z powyższymi wyrażeniami:

I sometimes pay with a credit card.

I paid with a credit card for my new bicycle.

I will never pay with a credit card.

He usually pays by card.

He paid them by card last week.

He was paying by card when I saw him.

I paid them for the book in cash.

He’s paid by cash for his car.

Will you pay cash?

Pamiętaj! PAY IN może także znaczyć WPŁACAĆ