Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszego wydawnictwa!

TAG: czasowniki modalne

MUST czy HAVE TO

MUST czy HAVE TO? MUST i HAVE TO znaczą to samo. Jednak używamy ich w różnych sytuacjach. MUST możemy zastosować tylko w czasie teraźniejszym, jeśli mówimy, że coś MUSIMY zrobić. I must learn. – Muszę się pouczyć. They must go now. – Muszą teraz iść. The children must eat more fruit.  – Dzieci muszą jeść więcej […]

CAN czy BE ABLE TO

W czasie teraźniejszym można używać obu czasowników. I can cook. – Potrafię gotować. I can cook for them. – Mogę dla nich ugotować. I am able to cook. – Jestem w stanie coś ugotować. Widać subtelną różnicę w powyższych przykładach. I am able to make 100 sandwiches in an hour. – W ciągu godziny jestem […]