Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszego wydawnictwa!

PASSIVE VOICE – Wstęp do strony biernej

10,00 

PASSIVE VOICE, strona bierna. Usłyszycie, że tego się nie używa, że wystarczą tylko 4 czasy. To nieprawda. Trzeba znać stronę bierną, ponieważ jest to niezwykle istotna część języka angielskiego. W naszych szkołach ta część gramatyki jest traktowana po macoszemu. Czyż nie mówimy zdań typu: Podnieśli ceny benzyny. Nie jada się zbyt dużo warzyw w naszym kraju. To pierwsze zdanie jest bardzo ciekawe, ponieważ w języku polskim jest w stronie czynnej. Ale użyto w nim podmiotu domyślnego. Więcej na ten temat wewnątrz tego e-booka.

Znajdziecie tu wszystkie potrzebne informacje jak budować zdania w stronie biernej. Dzięki ćwiczeniom tu zawartym nie będziecie mieć problemów ze zrozumieniem zdań takich jak: She was said to do it. Nobody will be paid. They are being given hot meal now.

Format PDF, do samodzielnego wydruku